ÜRÜNLERİMİZ

implant çevresinden kemik kırılması

PLAKLAR

Wolf yasası sert  cihaz sabitlendiği kemiğe göre çok daha yüksek gerilimleri taşıyabilir ve böylece kemiği gerilimler için koruyabilir.Kemik: yapısını korumak için mekanik stres ihtiyacı duyduğundan yüksek modüllü cihaza komşu kemik bölgesi zayıflar ve osteoporotik hale gelir.

implant kırılması

 • Metalik biomalzemeler olumsuz bir biolojik tepkiye neden olabilecek metal ionları içeren zararlı bozunma ürünlerini salabilir
 • Sınırlı yorulma dayanımı ,elastik modulustaki uygunsuzluklar, metalik plak ve vida arasındaki kaynama (cold welding ) görülmesi
 • Korozyon olayı metalik implantların potansiyel dezavantajlarıdır.

neden karbon implant?

 • Radyolusent  özellik kemik kallus oluşumunun görselleştirilmesini sağlayarak kırığın iyileşmesinin izlenmesine izin verir .
 • Radyolusent özellik operasyon sırasında floroskopik olarak vidaların eklem içi penetrasyonunun değerlendirlmesini kolaylaştırır

neden karbon implant?

PLAKLAR

Carbon fiber reinforced-peek plaklar için spesifik endikasyonlar

 • Önemli metafiz parçalanması olan ve eklem içine uzanan kırıklar
 • Yanlış açılanmayı düzeltmek için kemik grefti ile osteotomi uygulanan malunion
 • Patolojik kırık
  vakalarıdır

neden karbon implant?

neden karbon implant?

 • Carbon fiber reinforced- peek plak  biouyumluluğu iso10993 tüm gerekliliklerini karşılar
 • Vücut tarafından kolaylıkla kabul edilir.
 • İmplantta zamanla bozunma olmaz.
 • Plaklar kimyasal stabilitesi bozulmadan Etilen Oksit ile steril edilebilir.

neden karbon implant?

PLAKLAR

 • Radyolusent  özellik kemik kallus oluşumunun görselleştirilmesini sağlayarak kırığın iyileşmesinin izlenmesine izin verir .
 •  Radyolusent özellik operasyon sırasında floroskopik olarak vidaların eklem içi penetrasyonunun değerlendirlmesini kolaylaştırır

neden karbon implant?

neden karbon implant?

 • Regeneratif tıp alanında karbon malzemeler doku rejenerasyonunun teşvik edilmesi ve hastalıkların tedavisi için insan vücuduna entegre edilmek üzere modifiye edilebildikleri için  giderek daha çekici hale gelmektedirler.

neden karbon implant?

PLAKLAR

Radyolusent özellik star burst etkisi oluşturmaz tomoğrafi  ve manyetik rezonans taramalarının daha kolay değerlendirlmesini sağlar

neden karbon implant?

 • Titanyum İmplant ilişkili metal allerji.
 • Yara iyileşmesinde gecikme.
 • Metal İmplant ile tedavi edilmiş Radius Kırığı
 • Kırık hattı ve vidaların eklemle ilişkisi.

neden karbon implant?

Erken ve hypertrofik kallus oluşumu.

Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Edinmek İçin İletişime Geçiniz.